VITAJTE NA STRÁNKACH OPRaS-TZ!

Sme tu, aby ste vy mohli byť kľudní!

Spoločnosť OPRaS-TZ s.r.o. môže Vašej firme poskytnúť komplexné služby pri budovaní, udržiavaní a zlepšovaní systémov bezpečnosti práce vyhradených technických zariadení. OPRaS-TZ s.r.o. je profesionálna poradenská, konzultačná a školiaca spoločnosť pôsobiaca v oblasti projektovania, zavádzania a zlepšovania systémov bezpečnosti práce vyhradených technických zariadení.

Svojím zameraním sa vyprofilovala zo súkromnej firmy Ing. Ušák, ktorá pôsobila na trhu od roku 1990 ako revízna firma pri zabezpečovaní revízií a odborných prehliadok a skúšok.

Na základnú organizačnú štruktúru spoločnosti je napojená sieť externých spolupracovníkov, čo nám umožňuje pokryť všetky požiadavky zákazníkov z oblasti zabezpečovania bezpečnosti práce vyhradených technických zariadení ako aj technologických procesov z rôznych odvetví.

Revízna činnosť

Plynové, zdvíhacie, elektrické, tlakové, chladiace zariadenia

Technické prehliadky

Zabezpečenie prevádzky

Viac o revíziach

Stavebný dozor

Technologické zariadenia stavieb

Zariadenie pre distribúciu technických plynov

Energetické zariadenia a siete

Zariadenia strojárenskej výroby a strojárenskej technológie

Zistiť viac

Výroba a montáž

Elektromontážne práce a odstraňovanie porevíznych závad na elektrických zariadeniach,
Vodoinštalatérske a plynoinštalatérske práce a odstraňovanie porevíznych závad na plynových rozvodoch a zariadeniach,
Montáž teplovodných, horúcovodných , parných kotlov a tlakových nádob, potrubí

Zistiť viac

Školiaca činnosť

základné kurzy, preškoľovanie a preskúšanie pracovníkov:

• v elektrotechnike v zmysle vyhl. č. 508/2009 Z. z.

• obsluhujúcich plynové zariadenia

• obsluhujúcich  zdvíhacie zariadenia

Zistiť viac

Servisná činnosť

• servis a oprava tlakových a plynových zariadení – kotlov , plyn. horákov, lokálných spotrebičov

• servis a oprava zdvíhacích zariadení

• servis a oprava elektrických zariadení

Zistiť viac

Poradenská činnosť

• v oblasti prevádzky vyhradených technických zariadení
• v oblasti ochrany životného prostredia / vypracovanie plánu odpadového hospodárstva,
• meranie škodlivín a emisií na pracoviskách a pod./
• v oblasti BOZP a PO

Zistiť viac

Spoločnosť OPRaS-TZ s.r.o. je poradenskou a školiacou organizáciou v oblasti zabezpečovaní a zavádzaní systémov bezpečnosti práce vyhradených technických zariadení na Slovensku, ktorá má certifikát, potvrdzujúci zhodu používaného systému riadenia kvality v oblasti poradenských, konzultačných a školiacich služieb pri budovaní a zlepšovaní systémov riadenia kvality, s požiadavkami normy ISO 9001: 2008.

NAŠE KĽÚČOVÉ HODNOTY

Ďalšie dôvody, prečo si zvoliť práve OPRaS-TZ

Cenová politika spoločnosti

Cenník spoločnosti vychádza z doporučeného cenníka Presox 95.

Garancie

Na svoju činnosť dáva spoločnosť zmluvný záväzok, že všetky ďalšie úkony súvisiace s odstránením nedostatkov poskytuje zadarmo.

Kvalifikačné predpoklady

OPRaS-TZ s.r.o. je servisný a obchodný partner významných spoločností

Obchodné tajomstvo

OPRaS-TZ s.r.o. a všetci pracovníci zachovávajú mlčanlivosť o všetkých skutočnostiach v súvislosti so zabezpečením bezpečnosti práce vyhradených technických zariadení.

Metodika práce

Kvalita • Kreativita • Korektnosť

Potrebujete pomôcť?

Rezervujte si službu


    Potrebujete pohotovostnú službu? Volajte 0905/610 319

    Po-Pia: 7:30 - 15:30

    AKO NÁS NÁJDETE

    OPRaS-TZ, s.r.o.